Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Proměna náměstí Osvobození

PDF Tisk Email

Sociologická studie k proměně náměstí Osvobození (březen 2017): pdf20170331_Zábřeh_report 25277.pdf1.80 MB

 


 

Soutěžní návrhy architektonicko-urbanistické soutěže Proměna náměstí Osvobození v Zábřehu:

pdfsoutezni_navrh_1.pdf6.95 MB

pdfsoutezni_navrh_2.pdf10.53 MB

pdfsoutezni_navrh_3.pdf19.21 MB

pdfsoutezni_navrh_4.pdf22.52 MB

pdfsoutezni_navrh_5.pdf8.01 MB

pdfsoutezni_navrh_6.pdf24.21 MB

pdfsoutezni_navrh_7.pdf11.96 MB

pdfsoutezni_navrh_8.pdf7.29 MB - návrh získal 1. místo v hodnocení

pdfsoutezni_navrh_9.pdf33.67 MB

pdfsoutezni_navrh_10.pdf24.44 MB - návrh získal 3. místo v hodnocení

pdfsoutezni_navrh_11.pdf7.64 MB

pdfsoutezni_navrh_12.pdf8.29 MB - návrh získal 2. místo v hodnocení

pdfsoutezni_navrh_13.pdf17.19 MB

pdfsoutezni_navrh_14.pdf19.97 MB

pdfsoutezni_navrh_15.pdf9.00 MB

pdfsoutezni_navrh_16.pdf7.92 MB

pdfsoutezni_navrh_17.pdf6.09 MB

pdfsoutezni_navrh_18.pdf11.76 MB

pdfsoutezni_navrh_19.pdf7.31 MB

pdfsoutezni_navrh_20.pdf26.38 MB

pdfsoutezni_navrh_21.pdf20.12 MB

pdfsoutezni_navrh_22.pdf11.01 MB

pdfsoutezni_narvh_23.pdf13.67 MB


Protokol z hodnotícího zasedání poroty architektonicko-urbanistické soutěže Proměna náměstí Osvobození v Zábřehu: pdfprotokol_o_prubehu_souteze_el.pdf702.82 KB


Město Zábřeh vyhlašuje architektonicko-urbanistickou soutěž Proměna náměstí Osvobození v Zábřehu. Soutěžní podmínky jsou zájemcům k dispozici na profilu zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72/Zakazka/P16V00000001

Datum vyhlášení: 08.01.2016
Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů do 30.03.2016.zbx320
Náměstí Osvobození, přezdívané jako „Dolní náměstí“, a jeho blízké okolí je dnes pravděpodobně nejfrekventovanější částí města a významným obchodním centrem (spolu s areálem supermarketů v jihovýchodní části města). Rovněž je křižovatkou většiny významných městských komunikačních vazeb, a to jak pěších, tak automobilových.

Má formu spíše široké ulice, která se na jižním konci větví v ulice ČSA a Postřelmovskou a na severu na ni navazuje úzká ulice Žižkova. Po obou jejích stranách se nachází obchody. V jihozápadní části náměstí je umístěno parkoviště pro nakupující. V širší části je středem plochy veden zelený pás, který odděluje rušnou průjezdnou komunikaci od obslužné komunikace pro domy při východní straně náměstí. Důležitou dominantou náměstí je novorenesanční budova gymnázia z roku 1901, která uzavírá jižní část. Další významnou stavbou je prvorepubliková budova městského úřadu a knihovny z roku 1936 (stavěna pro potřeby Okresního úřadu) i se svým předprostorem. Ostatní zástavba podél náměstí je většinou dvoupodlažní až čtyřpodlažní s okapovou orientací do náměstí.

Historické jádro města založené kolonizačně v polovině 13. století uzavřené hradbami neposkytovalo v dalších staletích dostatečný prostor pro rozvoj, proto byl v pozdějších staletích založeno tzv. Dolní a Horní předměstí. Dolní předměstí bylo v jádru tvořeno zástavbou ulicového typu podélně lemující tzv. Krumpašský potok a hlavní cestu vedoucí do města. V roce 1595 stálo na Dolním předměstí 56 domů. Po rozsáhlém požáru, který v roce 1793 vypukl na Dolním předměstí a rozšířil se do celého města, padla více než polovina domů. Z historického hlediska bylo vždy centrem města Masarykovo náměstí (přezdívané „Horní náměstí“). Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se dnešní náměstí Osvobození postupně stává obchodním a přirozeným centrem každodenního setkávání. Část dnešního náměstí Osvobození nesla název Šumperská (Schömberská) ulice, v roce 1921 se hovoří o Kahlikově náměstí později přejmenované na Stalinovo náměstí. Náměstí počátkem 20. století nevypadá tak, jak jej známe dnes. Má charakter ulice, která je ze severu na jih lemována řadou jednopodlažních a dvoupodlažních domů. Na dobových fotografiích je zdokumentován také Krumpašský potok, který protékal středem celého prostoru, a vzrostlé stromy po obou březích potoka. Ve třicátých letech dochází k zatrubnění potoka a vydláždění náměstí. Součástí architektury Dolního předměstí byla hodnotná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1734 postavená vedle mostku přes Krumpašský potok před dnešní budovou gymnázia či pískovcový kříž z roku 1763, oboje dnes umístěné v areálu farního kostela. Své místo zde mají různé prodejny, zájezdní hostinec Eiche (později záložna Beseda), krátké období i německé kino. Většina budov byla ve 20. století přestavěna, některé z nich dnes již neexistují. Dominantou náměstí zůstává budova gymnázia a prvorepubliková administrativní budova (dnes městský úřad).

Stručná historie celého města: http://www.zabreh.cz/historie


Náměstí na historických fotografiích

13 79 81 86 87 162 165 zba265 zbx085 zbx320 NO5

 


 

Současnost náměstí

0135 0148 2014 2016 I000068 IMG 1888 P9250017 SAM 0488 SAM 0473

 


Máte-li k dispozici dobové fotografie či informace z doby minulé, o které byste se chtěli na těchto stránkách podělit, zašlete je prosím na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Město Zábřeh, prostřednictvím Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh, připravuje celkovou proměnu náměstí Osvobození. Uskutečněné dotazníkové šetření je jedním z podkladů pro zadání ideové architektonické soutěže na zpracování návrhů proměny tohoto prostoru. Prostřednictvím dotazníkového šetření uskutečněného v březnu a dubnu 2015 občané mohli sdělit městu své názory a podněty k tomuto projektu. Souhr odpovědí na každou otázku ke stažení zde:

pdfVyhodnoceni_dotazniku_promena_nam_Osvobozeni.pdf453.96 KB

Aktualizováno Úterý, 02 Květen 2017 07:18
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace