Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Životní prostředí

Základní charakteristika území Zábřežské vrchoviny

PDF Tisk Email

- Širší územní vztahy Zábřežská vrchovina, je poněkud nesouvislá, pestrá oblast zvlněných plošin, úvalů, údolí a výrazných svahů. Je tvořena širokými hřbety s plošinami, nad něž vystupují osamělé kopce. V severní části dosahuje nejvyšší výšky kóta Lázek (714 m). Západní část je rozřezána údolími přítoků Moravské Sázavy. K západu se sklání povrch plynule do Moravskotřebovské kotliny, na východě přechází dlouhými svahy do Hornomoravského úvalu a k jihu klesá do údolí Třebůvky (Plíva, Ţlábek, Přírodní lesní oblasti ČSR, 1986).

- Geologické poměry Zábřežská vrchovina je tvořena rulami, břidlicemi a droby. Nejvíce jsou zastoupeny půdy kambizemního charakteru, hluboké, písčitohlinité, hlinitopísčité až hlinité, v blízkosti vodotečí jsou zastoupeny alluviální půdy (Culek M. a kol., 1996).

- Hydrologické poměry Jsou tvořeny povodím Moravské Sázavy o ploše povodí 444,569 km2 s délkou údolí 43,3 km a lesnatostí 60%.

- Bioklimatické charakteristiky území - mírně teplá oblast - normálně dlouhé, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. (Quitt, 1975). Dle dlouhodobého normálu z meteorologické stanice Šumperk je: průměrná zimní teplota vzduchu -2,5 °C, průměrná roční teplota vzduchu 7,25 °C, průměrné srážky 702,3 mm

Aktualizováno Pondělí, 05 Srpen 2013 13:27