Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Právní předpisy města

Již neúčinné obecně závazné vyhlášky a nařízení jsou uložena k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh, Odboru vnitřních věcí, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh.

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace