Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 830
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 3047
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 2333
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 3655
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv 7809
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 11605
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 14396
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 4969
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 10039
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 4514
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 4680
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 5650
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 6449
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 6430
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 6675
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 6274
17 Zásady označování budov Administrator 5449
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 5863
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 7128
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace