Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Dokumenty úřadu

Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Postup a pravidla přidělování bytů v domech zvl. určení Mgr. Filip Matějka 527
2 Plán zimní údřžby Mgr. Filip Matějka 2766
3 Plán prevence kriminality Mgr. Jana Kapplová 2045
4 Provozní řád dětských hřišť Mgr. Filip Matějka 3303
5 Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv 7268
6 Veřejná pohřebiště Miluše Odstrčilová 10975
7 Správní území ORP Zábřeh Mgr. Filip Matějka 13666
8 Smlouva o podmínkách provedení stavby Ing. Jiří Štěrba 4563
9 Zpřístupnění informací o závazných stanoviscích dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o chraně ovzduší v platném znění Ondřej Pavlů 9442
10 ASEKOL certifikát Ing. Květoslava Hýblová 4238
11 Ceník za stání silničních motorových vozidel Ing. Petr Košťál 4350
12 Postup při zřizování věcných břemen Hana Tempírová 5293
13 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Bc. Daniel Gryc 6063
14 Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha Lucie Mahdalová 5981
15 Seznam zábřežských ulic Administrator 6387
16 Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh Administrator 5897
17 Zásady označování budov Administrator 5104
18 SAZBY (včetně DPH) za krátkodobý pronájem místností v budovách ve vlastnictví města Zábřeha od 1.1.2013 Ing. Hana Mládková 5493
19 Kodex zaměstnance: Ing. Martin Veselý 6829
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace