Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Obsah fyzické ÚD

seznam dokumentů aktuálně vyvěšených na fyzické úřední desce MěÚ, včetně data vyvěšení a sejmutí.

Seznam použitých zkratek


 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
14.12.2017 02.01.2018 574/2017
MěÚ odd. sekretariát5

Obecně závazná vyhláška města Zábřeh č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

574_2017.pdf(Velikost: 288 Kb)
14.12.2017 27.12.2017 573/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

573_2017.pdf(Velikost: 130 Kb)
14.12.2017 10.04.2018 572/2017
MěÚ OF23

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Zábřeh pro rok 2018 - program pro sociální oblast

Priloha_c_2_cestne_prohlaseni_de_minimis.pdf(Velikost: 205 Kb)
Priloha_c_1_vzor_zadosti_program_socialni_PO.pdf(Velikost: 204 Kb)
Priloha_c_1_vzor_zadosti_program_socialni_PFO.pdf(Velikost: 169 Kb)
Priloha_c_1_vzor_zadosti_program_socialni_FO.pdf(Velikost: 168 Kb)
572_2017.pdf(Velikost: 80 Kb)
Priloha_c_2_rozpocet_zadatele_reg_sluzby.xls(Velikost: 1 Mb)
14.12.2017 10.04.2018 571/2017
MěÚ OF22

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Zábřeh pro rok 2018 - program v oblasti kultury a volnočasových aktivit

Priloha_c_2_cestne_prohlaseni_de_minimis.pdf(Velikost: 205 Kb)
Priloha_c_1_vzor_zadosti_program_kultura_PO.pdf(Velikost: 186 Kb)
Priloha_c_1_vzor_zadosti_program_kultura_PFO.pdf(Velikost: 154 Kb)
Priloha_c_1_vzor_zadosti_program_kultura_FO.pdf(Velikost: 189 Kb)
571_2017.pdf(Velikost: 81 Kb)
14.12.2017 569/2017
MěÚ OF44

Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020

569_2017.pdf(Velikost: 144 Kb)
SVR_2019_2020.pdf(Velikost: 119 Kb)
Rozpocet_2018.pdf(Velikost: 1 Mb)
Plneni_rozpoctu_2017.pdf(Velikost: 94 Kb)
14.12.2017 15.12.2020 568/2017
MěÚ OŠKT7

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Náboženská obec Církve československé husitské v Zábřehu na Moravě

Metadata o uzavřeném dodatku:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Náboženská obec Církve čs. husitské

2) partner - Náboženská obec Církve československé husitské v Zábřehu na Moravě

3) IČ - 640 95 061

4) celková poskytnutá částka - 70 000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčístli částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní

568_2017.pdf(Velikost: 454 Kb)
14.12.2017 15.12.2020 567/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Zábřeh

Metadata o uzavřeném dodatku:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci TJ Sokol Zábřeh

2) partner - TJ Sokol Zábřeh

3) IČ - 136 43 258

4) celková poskytnutá částka - 200 000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčístli částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh

 

 

 

567_2017.pdf(Velikost: 446 Kb)
14.12.2017 15.12.2020 566/2017
MěÚ OŠKT2

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - SK SULKO Zábřeh

Metadata o uzavřeném dodatku:

1) předmět - Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace SK SULKO Zábřeh

2) partner - SK SULKO Zábřeh

3) IČ - 603 39 403

4) celková poskytnutá částka smlouvy - 700 000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčístli částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh

 

 

 

 

566_2017.pdf(Velikost: 286 Kb)
13.12.2017 02.01.2018 565/2017
Olomoucký kraj13

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/11 a I/44 v územním obvodu Šumperk (Žadatel: ŠPVS a.s.)

565_2017.pdf(Velikost: 687 Kb)
565_2017_ploha.pdf(Velikost: 2 Mb)
13.12.2017 24.01.2018 564/2017
MěÚ ORÚP2

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Územního plánu Horní Studénky

564_2017.pdf(Velikost: 150 Kb)
13.12.2017 13.02.2018 563/2017
MěÚ OS1

Veřejná vyhláška "Oznámení o správním řízení" - Facounová Yvetta /1968, Theimer Daniel /2002, Theimerová Denisa /2002

 
13.12.2017 13.02.2018 562/2017
MěÚ OS1

Veřejná vyhláška "Oznámení o správním řízení" Vaňhara David /1986

562_2017.pdf(Velikost: 129 Kb)
13.12.2017 02.01.2018 561/2017
MěÚ OS1

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Facounová Yvetta /1968, Theimer Daniel /2002, Theimerová Denisa /2002

561_2017.pdf(Velikost: 131 Kb)
13.12.2017 02.01.2018 560/2017
MěÚ OS1

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Vaňhara David /1986

560_2017.pdf(Velikost: 130 Kb)
11.12.2017 27.12.2017 559/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu u cyklostezky v k.ú. Hněvkov, na p.č. 650/10

559_2017.pdf(Velikost: 741 Kb)
07.12.2017 27.12.2017 558/2017
MěÚ OŽP7

Rozhodnutí - Svébohov splašková kanalizace

558_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
07.12.2017 27.12.2017 557/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - polní cesta HC4 a polní cesta HC5 v katastrálním území Postřelmov (č. j. 2017/2251/DO-MUZB-7)

557_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
07.12.2017 01.02.2018 556/2017
Měú Zábřeh - oddělení personální1

Město Zábřeh vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent Odboru informatiky MěÚ Zábřeh - správce informačních a komunikačních technologií

556_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
06.12.2017 22.12.2017 555/2017
MěÚ OD4

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - z důvodu manipulace s dřevní hmotou (č. j. 2017/3120/DO-MUZB-2)

555_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
05.12.2017 21.12.2017 554/2017
MěÚ OD3

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stavební úpravy místní komunikace, ulice 17. listopadu, Zábřeh (č. j. 2017/2712/DO-MUZB-2)

554_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
04.12.2017 20.12.2017 552/2017
MěÚ OSÚ8

Rozhodnutí o umístění stavby - Cyklostezka Zábřeh - Leština, část Leština

552_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
04.12.2017 02.01.2019 551/2017
Svazek obcí MiZ1

Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021 - Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

551_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
04.12.2017 02.01.2018 550/2017
Svazek obcí MiZ1

II. Rozpočtová změna 2017 - Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

550_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
01.12.2017 19.12.2017 549/2017
MěÚ OŽP3

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu - Vyšehoří - Kanalizační řád

549_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
01.12.2017 15.01.2018 547/2017
MěÚ odd. sekretariát2

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky

547_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)

Strana 1 z 4