Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výroční zpráva o činnosti Klubu důchodců, Nerudova 7, Zábřeh za rok 2016

PDF Tisk Email

Naše činnost byla velmi bohatá, řídili jsme se plánem aktivit, který byl průběžně aktualizován a doplňován o nové nápady a možnosti.

K dnešnímu dni registrujeme 213 členů klubu, z toho 34 mužů. Věnujme tichou vzpomínku těm, kteří naše řady opustili, zůstávají ve vašich srdcích a mysli stále.

Samospráva klubu připravovala akce a scházela se dle potřeby. Na její schůze chodí
i vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Kapplová, která pro vás připravuje plakáty na nástěnku i lístečky s datem konání akcí v každém měsíci.

Děkuji členkám samosprávy za dobrovolnou práci bez nároku na odměnu a za jejich dobré nápady.

 

Připomeneme si akce, které jsme během roku 2016 připravili.

19. 1. jsme pořádali turnaj ve scrablu – přímo turnaj se nekonal, ale několik členek
si hru vyzkoušelo, a pokud bude zájem, máme možnost si to kdykoliv zahrát.

26. 1. klub navštívili zástupci městské policie, kteří hovořili o její práci, představili uniformu a další policejní pomůcky – účast 46.

30. 1. jsme navštívili Moravské divadlo v Olomouci – opereta od Emmericha Kálmána – Hraběnka Marica – účast 49.

2. 2. pan místostarosta PaedDr. Karel Crhonek vyprávěl o návštěvě Izraele – účast 46.

23. 2. se konal turnaj v šipkách, kterého se zúčastnilo 12 osob – 4 družstva, zvítězilo družstvo ve složení: Eliška Balcárková, Anička Kupková a Václav Pokorný.

1. 3. se konal v prostorách klubu bazárek oblečení, poděkování za akci patří paní Winterové, Šínové, Kylarové a Applové.

8. 3. se konala VČS, které se zúčastnilo 81 členů a 10 hostů a tento prostor lidově řečeno praskal ve švech, vystoupili učitelé ZUŠ – paní Grůzová a pan Fišnar.

16. 3. Charita Zábřeh pořádala Den otevřených dveří v nově rekonstruovaných prostorách na Valové ulici, kde sídlí pečovatelská služba, půjčovna pomůcek
a občanská poradna – zúčastnila jsem se s manželem.

17. 3. členky klubu představily své výrobky na výstavě velikonočních ozdob a PhDr. Miloslava Hošková připomněla velikonoční zvyky a tradice a jejich význam – účast 38.

7. 4. k nám přišla paní Mgr. Opravilová a hovořila o léčivých bylinách a jejich účincích na lidi – účast 38.

20. 4. se 40 členů klubu vypravilo vlakem Leo expressem do Prahy na prohlídku Parlamentu a Senátu ČR, kde nás doprovázel místostarosta města Dr. Crhonek
a tisková mluvčí MěÚ a v Senátu nás přivítal senátor Tesařík.

21. 4. v našem klubu vystoupil ženský pěvecký sbor Slavice Zábřeh se sbormistryní paní Mgr. Štěpánkovou. Jejich koncert se stal tradicí a program si připravují s ohledem na nás – účast 35.

23. 4. se 18 účastníků vydalo do termálních lázní na Slovensko do Velkého Mederu s cestovní kanceláří Za sluncem, Olomouc, bylo to vydařené, počasí bylo pěkné.

28. 4. společnost AUDY představila v klubu zdravotnickou a rehabilitační techniku, ceníky a poradila, co je možné po lékařích požadovat, aby předepsali potřebným pacientům – účast 38.

4. 5. nás jako každoročně ke Dni matek navštívily děti z Mateřské školy Severáček s pásmem básniček, písniček a tanečků. Vystoupení se líbilo a děti předaly ženám drobné dárečky, pro děti máme připravené pohoštění a cukrovinky – účast 30.

10. 5. jsme v klubu oslavili Den matek – účast 70.

12. 5. se na výstavišti Flory Olomouc konal Ples seniorů, který pořádal Magistrát města Olomouc, podařilo se nám zajistit 11 vstupenek pro naše členy, byla to pěkná akce.

19. 5. se 12 hráčů a 8 fandících sešlo na bowlingu u stadionu, zahráli jsme si 2 hry na zkoušku, jak to komu půjde.

26. 5. pan Miroslav Kobza poutavě hovořil o Jeseníkách i své knize „Takže cestou necestou Hrubým Jeseníkem“, kterou v klubu i s věnováním prodával – účast 47.

7. 6. se v klubu hovořilo o práci městské policie s velitelem panem Doubravou
i Policie ČR s ředitelem služebny Zábřeh panem Poláchem, oba pánové také odpovídali na dotazy a náměty, dostali jsme tašky s reflexním pruhem a bločky – účast 50.

10. 6. pořádala Krajská rada seniorů Olomouckého kraje sportovní hry seniorů
na stadionu Lokomotivy Olomouc. Zábřeh reprezentovalo družstvo ve složení: Anička Horká, Věrka Chromá, Anička Kupková, Václav Kupka a Václav Pokorný. Bez předchozích tréninků obsadili krásné 12. místo z 18. zúčastněných družstev. Jako rozhodčí se ještě zúčastnily Evička Šperlichová, Jiřinka Hamplová a Zdenka Marcinková.

14. 6. jsme se vydali na celodenní výlet do Pardubic, kde byla procházka po městě s průvodkyní, na hrad Kunětická hora, navštívili jsme také Perníkovou chaloupku, kde nás řádně vystrašila čarodějnice – účast 49.

V měsíci červenci má klub prázdniny. Babičky hlídají vnoučata a také jezdí
na zaslouženou dovolenou. V srpnu se provoz klubu omezuje na jeden den v týdnu
a střídají se úterky a čtvrtky. Termíny jsou vždy včas oznámeny a vyvěšeny
na nástěnce v klubu.

Zábřežská kulturní s.r.o. během července nabídla pro seniory virtuální universitu třetího věku. Běží již 5. semestr a za chvíli budeme promovat v Praze. Jedná se
o 4 členky klubu.

19. 8. se tři členky klubu zúčastnily akce Písničky z babiččiny krabičky v Posádkovém domě čs. armády v Olomouci. Na akci zazněly hity 60. a 70. let, bylo to pěkná akce.

22. 8. pořádal Krajský úřad Olomouckého kraje vzdělávací program pro seniory na téma: Naučte se říct podvodníkům NE! Za pomoci zábavného divadelního představení nám herci Hradeckého divadla předvedli názorný příklad, jak postupovat. Akci doprovodila tisková mluvčí Policie ČR z Jeseníku a psycholožka z KÚ Olomouc. Všichni zúčastnění dostali stříbrný řetízek a občerstvení – účast 39.

25. 8. jsme se vydali na celodenní výlet na Pustevny k vyhořelé chatě Maměnka, odtud vyšli zdatnější jedinci k soše Radegasta, někteří až ke kapličce na Radhošti, oběd jsme si dali v restauraci Zavadilka na Prostřední Bečvě a pokračovali
do Rožnova pod Radhoštěm do skanzenu – účast 49.

6. 9. v rámci seniorského cestování se 10 členů klubu a současně i členové organizace zdravotně postižených zúčastnili zájezdu do Šumperka a Velkých Losin. K zájezdu byly kritické připomínky, které byly prezentovány na KRS v Olomouci.

Co se týká seniorského cestování v roce 2016, které dotoval Olomoucký kraj, kromě výše zmíněného zájezdu klub žádný zájezd neorganizoval. Senioři se hlásili individuálně a nemáme přehled, kolika a jakých zájezdů se zúčastnili.

20. 9. MUDr. Dagmar Malotová z Olomouce seznámila přítomné s průběhem chřipky, s možností prevence a hovořila o nemocech stáří. V Olomouci bylo otevřeno AGE centrum celostní medicíny a byly podepsány smlouvy se zdravotními pojišťovnami
o úhradách za provedené úkony. Smlouvu zatím nepodepsala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Máme u nás podpisovou listinu, kde můžeme vyjádřit podporu.

27. 9. byl krásný slunečný den a my jsme pořádali sportovní hry seniorů nazvané Zábřežský sedmiboj. Jak název napovídá, soutěžili jsme v 7 disciplínách na hřišti základní školy Školská. Závodilo 7 družstev po 5 členech, jako rozhodčí, pomocníci a organizátoři se zúčastnili žáci 9. třídy ZŠ, 10 studentů střední školy sociální péče a služeb, samospráva a dostatečný počet diváků. Navštívili nás hosté, bez jejichž přičinění by akce tak dobře neproběhla. Pomůcky k soutěžím a pomoc s námětem poskytla ředitelka MŠ Severáček Mgr. Jana Kratochvílová, potřebné zázemí pro všechno poskytl ředitel ZŠ Mgr. Miloš Lachnit, studenty SOŠ zabezpečila Mgr. Hana Růžičková, trička pro kapitány zajistilo město Zábřeh a také některé ceny pro vítěze. Miluška Applová napekla perníkové medaile pro všechny účastníky soutěže, město zajistilo diplomy a jejich předání prostřednictvím vedoucí sociálního odboru Mgr. Kapplové a jejích kolegyň z odboru. Akci také podpořila a navštívila předsedkyně KRS paní Milena Hesová.

29. 9. na výstavišti Flora Olomouc proběhla velká akce Krajské rady seniorů – Babička roku 2016 Olomouckého kraje. Z našeho klubu se nikdo nepřihlásil a je to škoda, protože máme mezi sebou hodně šikovných a všestranných dam, které by
na této soutěži uspěly. Akce se zúčastnilo 14 členů jako diváci a já jako pořadatel.

od 3. – 10. 10. probíhaly Dny otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb. V klubu nikdo nebyl, a zda byli naši členové v jiných zařízeních, to nevím.

4. 10. byla zahájena akce „Rotopedtours a pěškotours 2016“ za účasti 40 osob.

5. 10. jsme oslavili Mezinárodní den seniorů v Katolickém domě s Divadlem na okraji hrami A. P. Čechova. Město ve spolupráci se Spolkem Metoděj zajistilo občerstvení. Akce se zúčastnil pan starosta, místostarosta a vedoucí sociálního odboru - účast 70.

18. 10. jsme v klubu cestovali po Islandu s PaedDr. Karlem Crhonkem – účast 25.

ve dnech 18. – 23. 10. se 19 členů zúčastnilo rekreačního a léčebného pobytu v Piešťanech v hotelu Harmony Resort. Ubytování bylo pěkné, strava také, procedury příjemné a večer pro nás zajišťovali kulturní program – hlavně tanec a zpěv. Hotel je v rekreační oblasti u řeky Váh a do města je to pro hrázi asi 20 minut chůze, hotel také zajišťuje dopravu mikrobusem. Letos tento pobyt chceme opakovat v květnu v termínu 16. – 21. 5. 2017 (5nocí, s plnou penzí a 6 procedurami za 4 570,- Kč
na osobu).

1. 11. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska zorganizovalo seminář Spotřebitelské praktikum – účast 46.

ve dnech 7. – 9. 11. se konal podzimní bazárek oblečení, akci zajišťovaly Růžena Kylarová, Jana Winterová a Bětka Šínová.

11. 11. pozvali zaměstnanci a uživatelé Domova Štíty a Jedlí na III. Svatomartinskou slavnost členy pracovní skupiny senioři KPSS a samosprávu klubu, akce se účastnilo
7 osob.

15. 11. jsme v klubu zakončili akci Rotopedtours a pěškotours 2016 za účasti paní Keprtové z Národního sítě podpory zdraví. Předala účastníkům diplomy a deky
a společně jsme se fotili. Ujeli jsme 1 696 km a pěšky ušli 4 745 km.

24. 11. jsme vyráběli s paní Marií Johnovou vánoční dekorace v prostorách klubu – účast 33.

od 29. 11. do 4. 12. přijel do Zábřeha Legiovlak, ve vagonech je výstava panelů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Hromadnou akci jsme neorganizovali, ale spousta členů se tam byla podívat.

6. 12. nám tradičně před vánocemi zazpíval mužský pěvecký sbor Severomoravských učitelů. Vystoupení bylo rozděleno do 3 částí a všem se líbilo. Po ukončení ještě hráli a společně jsme si zazpívali – účast 48.

13. 12. dopoledne nás navštívily děti z MŠ Severáček a přednesly své vánoční pásmo básniček, písniček a tanečků. Rozdaly krásné dárky a přenesly dobrou pohodu, kterou jsme podpořili vánočním punčem. Za jeho přípravu chválím paní Růženku
a ostatní děvčata – účast 43, 27 dětí, 4 učitelky.

14. 12. dopoledne nás pozvala Střední škola sociální péče a služeb na Adventní chvilku do auly školy. Připravili si pro nás soutěž – poznávání známých osobností,
za uhodnutou osobnost vítěz dostal los navíc a potom se losovalo o zajímavé ceny. Při tvorbě cen si jistě užili dosti legrace i studenti, protože názvy cen byly především vtipné a legrační. (já jsem vyhrála košík hub a byly to houbičky na nádobí) – účast 38.

15. 12. jsme přivítali MUDr. Jankovou až Prahy z nemocnice v Motole, která hovořila o pneumokokové nákaze a její prevenci u seniorů. Bohužel nám nefungovalo promítání a paní doktorka do mikrofonu neuměla mluvit, tak nebylo dobře slyšet – účast 36.

20. 12. na Předvánočním posezení jsme zakončili činnost v roce 2016. Akce se zúčastnil místostarosta města pan PaedDr. Crhonek a Mgr. Kapplová, vedoucí sociálního odboru. Hosté popřáli přítomným pěkné vánoce a hodně zdraví do nového roku. Uskutečnila se tombola, ve které bylo hodně pěkných cen. Všem bych ještě jednou za ně chtěla poděkovat. – účast 79.

Závěrem mně dovolte, abych jménem samosprávy a jistě i jménem vás všech poděkovala zástupcům města za jich podporu. Město finančně zabezpečuje provoz tohoto prostoru (to znamená, že hradí náklady na topení, osvětlení a spotřebu vody
a není to úkor obyvatel domu) a bez jeho podpory bychom tuto činnost nemohli realizovat.

Na úplný závěr mně dovolte, abych připomněla jednu velmi milou povinnost a sice: Klub seniorů v Zábřehu byl založen dle starých kronik dne 19. 5. 1967
a funguje bez přestávky již 50 let. K tomuto tématu se ještě vrátíme, ale myslím si, že to není jen tak samo sebou, že tuto činnost již před námi někdo úspěšně dělal a že máme ve městě zapálené občany, kteří jsou ochotni něco pro sebe i druhé udělat.

 

 

Děkuji za pozornost.

V Zábřehu dne 14. 3. 2017 Bc. Zdena Marcinková

 

Aktualizováno Středa, 07 Červen 2017 10:17